De allra flesta idag har hört talas om streetstyle eller gatustil från alla världens hörn men vad betyder det egentligen? Först och främst är gatustilen något som alltid funnits. Det är trots det först efter andra världskriget som stilen får en betydelse i modevärlden. Stilen, som utvecklades utanför medelklassområden, var säregen och mer unik än de traditionella kläder som tidigare generationer använt. Det var därför yngre personer började utveckla sin egen stil som resulterade i dåtidens gatustil eller streetstyle.

Men även om betydelsen var stor på 1950-talet har den bara växt större under alla årtionden och är idag en betydelsefull inspirationskälla för modebranschen. Det intressanta med gatustilen är att den är mindre strikt och gör att fler personer kan uttrycka sig på ett personligt sätt. I större delar av modeindustrins storhetstid på 1900-talet var det traditionella strukturer som gällde och klädregler som inte kunde brytas. Men med postmodernismens nya syn på samhället växte även en ny progressiv riktning in i modevärlden. Istället för att vara strikt så är gatustilen ett svar på postmodernismens mer komplexa och pluralistiska värden, vilket gör att människor kan skapa nya klädstilar. Det är minst sagt en viktig kultur i modebranschen!